کراس آور

کراس آور

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : کراس آور
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

کراس آور
کراس آور

توضیحات

  1. برای شروع حرکت ، دسته های دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار قرار داده (بالاتر از سر) و مقدار وزنه متناسب با توانایی خود را انتخاب نمایید ، حال دسته های دستگاه سیم کش را در دست خود نگه دارید .
  2. در حالی که دست های خود را رو به روی خود قرار داده اید (مطابق تصویر) ، یک پای خود را به اندازه یک قدم جلو آورده و بالا تنه خود را از قسمت کمر اندکی خم کنید . این وضعیت شروع تمرین است .
  3. آرنج های خود را مقداری خم کنید تا مانع اعمال فشار روی تاندون جلوبازو شود ، بازو های خود را به طرفین (هر دو در یک خط) باز کرده تا زمانی که کشش را در سینه خود احساس نمایید (در یک مسیر منحنی شکل بزرگ این حرکت را انجام دهید) . هنگام اجرای این بخش از تمرین نفس خود را حبس کنید . نکته : فراموش نکنید که هنگام اجرای حرکت ، بازو ها و بالاتنه خود را ثابت نگه دارید ، حرکت باید فقط در مفصل شانه انجام شود .
  4. بازوهای خود را به حالت اول بازگردانید ، حین بازگشت نفس خود را خارج نمایید . اطمینان پیدا کنید که از همان مسیر قبل برای بازگشت استفاده می کنید .
  5. چند ثانیه در این حالت مانده و مجددا تمرین را تکرار کنید . حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

دیدگاهتان را بنویسید