کراس آور از پایین

کراس آور از پایین

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : کراس آور از پایین
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : سرشانه
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

 

کراس آور از پایین

توضیحات

  1. برای شروع حرکت ، پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین جایگاه تنظیم کرده و مقدار وزنه متناسب با توانایی خود را انتخاب نمایید و دسته های دستگاه سیم کش را در دست خود نگه دارید .
  2. یک قدم جلو بیایید، توجه داشته باشید که کف دست های شما باید به سمت جلو بوده و زیر مچ ها قرار گرفته باشند. دست های شما باید به صورت کشیده در دو طرف بدن شما قرار بگیرند، این وضعیت شروع حرکت است.
  3. دست ها را مقداری از ناحیه آنرج خم کرده و به سمت جلو و بالا بیاورید. دست ها باید به صورت همزمان بالا آمده و در مقابل سینه شما قرار بگیرند. کف دست ها در وضعیت بالایی حرکت باید به سمت بالا باشند.
  4. بعد از یک مکث کوتاه در این وضعیت، دست ها را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید