پول آور هالتر

پول آورهالتر

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پول آور با هالتر دست خم
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : زیربغل
عضلات دیگر : سینه، سرشانه، پشت بازو
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

پول آورهالتر

توضیحات

  1. یک هالتر را با فاصله عرض شانه ها در دست گرفته و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید.
  2. هالتر را روبروی سینه خود نگه داشته و دست ها را از ناحیه آرنج اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. در حالی که وضعیت خم بودن دست ها را حفظ می کنید، به آرامی هالتر را در مسیر یک کمان فرضی به پشت سر خود منتقل نمایید. این مرحله را با انجام عمل دم اجرا کنید. تا جایی وزنه را پایین ببرید که کشیدگی را در عضلات سینه خود احساس نمایید.
  4. در این نقطه، هالتر را بالا آورده و در راستای همان مسیر قبلی به وضعیت شروع حرکت بازگردانید. هنگام اجرای این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید.
  5. وزنه را در وضعیت شروعی یک ثانیه نگه داشته و سپس حرکت را دوباره انجام دهید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای انجام این حرکت:

این حرکت را می توانید با هالتر خم و یا دمبل نیز انجام دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید