پهلوسیم کش

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : بغل شکم تک دست با سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

توضیحات

  1. پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کنید.
  2. طوری بایستید که دستگاه سیم کش در کنار شما قرار بگیرد. دسته دستگاه سیم کش را بگیرید.
  3. دسته را پایین آورده تا زمانی که آرنج شما با بدنتان تماس برقرار کرده و دسته در ارتفاع سرشانه تان باشد.
  4. پاها به اندازه عرض لگن از هم فاصله داشته و دست آزاد روی پهلو قرار بگیرد. این وضعیت شروع حرکت است.
  5. دست ها باید کاملا ثابت باشند. با منقبض کردن عضلات بغل شکم وزنه را به سمت کنار پایین بیاورید.
  6. پس از حداکثر انقباض، به آرامی وزنه را بالا آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  7. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  8. حرکت را با سمت دیگر اجرا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید