پلانک پهلو

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پل از بغل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم- عضله مایل خارجی شکم
عضلات دیگر : سرشانه
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : مبتدی

 

توضیحات

این حرکت روی عضله مایل خارجی شکم تمرکز داشته و باعث تقویت آن ها می شود. به کنار روی زمین دراز کشیده و وزن بدن خود را بین ساعد و کنار پای خود قرار دهید. این وضعیت را برای مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه حفظ کنید.

حرکت را روی سمت دیگر نیز تکرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید