پشت بازوکیک بک دمبل

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پشت بازو کیک بک با دمبل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : –
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

 

توضیحات

  1. با یک دمبل در یک دست شروع کرده بطوری که کف دستتان بطرف بدنتان باشد. کمر خود را صاف نگه داشته و یک زانو را اندکی خم کرده و دیگری را رو به جلو در میانه کمر خم کنید. بدن شما باید تقریبا با زمین موازی بوده و سرتان را بالا بگیرید. بازوی شما باید نزدیک به بدنتان و با زمین موازی بوده و ساعدتان بر بازوی شما عمود باشد.( زاویه ۹۰ درجه داشته باشد) . این حالت آغازین حرکت می باشد.
  2. اکنون در حالی که بازوی خود را ثابت نگه داشته، با کمک عضله ی پشت بازوی خود وزنه را به عقب برده تا دست شما کاملا صاف شود. روی حرکت ساعدها تمرکز کنید.
  3. بعد از اندکی مکث در حالت انقباض، عمل بازدم را انجام داده و دمبل را به آرامی به حالت آغازین بازگردانید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید. تذکر : این تمرین را می توان با دو دست به صورت همزمان، مانند تمرین قایقی انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید