پشت بازوسیم کش ایستاده

پشت بازوسیم کش ایستاده

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پشت بازو سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : پشت بازو
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

 

پشت بازوسیم کش ایستاده

توضیحات

  1. پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کرده و میله مستقیم و یا میله زاویه دار را به دستگاه متصل کنید . میله را بگیرید (فاصله دست ها به اندازه عرض شانه) و آن را پایین آورید . دقت کنید که کف دست ها بایستی رو به پایین باشند .
  2. بدن خود را کاملا صاف نگه داشته و بالا تنه خود را مقدار کمی به سمت جلو خم کنید . یازوی خود را نزدیک بدن و به صورت عمود بر زمین نگه دارید . زاویه بین آرنج و بازو بایستی نزدیک ۹۰ درجه باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. با کمک عضلات پشت بازو ، میله را پایین آورده تا زمانی که میله بدن شما را لمس کرده و بازوها کاملا باز شده و عمود بر زمین قرار گیرند . قسمت بالایی بازوی شما باید در طول انجام کلیه قسمت های تمرین ثابت بوده و نزدیک بدن باشد و فقط آرنج حرکت کند . هنگام انجام این بخش از تمرین عمل بازدم را انجام دهید .
  4. پس از یک ثانیه مکث در این حالت ، میله را بالا آورده و آن را به حالت اول باز گردانید . هنگام انجام این مرحله از تمرین ، عمل دم را انجام دهید .
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

روش های زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . به عنوان مثال می توانید طناب را به پولی وصل کرده و حرکت را انجام دهید و یا از میله V شکل استفاده نمایید . هم چنین می توانید دست ها را به صورت بر عکس بگیرید ، یعنی کف دست ها رو به بالا باشد .

دیدگاهتان را بنویسید