پرس پا

پرس پا

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس پا
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر ران
عضلات دیگر : ساق پا، همسترینگ، باسن
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

پرس پا
پرس پا

توضیحات

  1. وزنه متناسب با توانایی خود را به دستگاه پرس پا اضافه کرده و در مکان مخصوص بنشینید. کف پاهای خود را روی صفحه ای که دقیقا جلوی شما قرار دارد، گذاشته به طوری که فاصله آن ها از هم به اندازه عرض شانه شما باشد. نکته: فاصله پاها از یکدیگر با توجه به عضله ای که می خواهید روی آن تمرکز نمایید، می تواند بیشتر و یا کمتر باشد.
  2. با فشار وارد کردن به صفحه، وزنه را بالا ببرید تا زمانی که زانوهای شما کاملا راست شوند، پس از این کار اهرم های ایمنی را از مسیر کنار بزنید. نکته: زانوهای خود را قفل نکنید. زاویه بین بالاتنه و پاهای شما باید دقیقا ۹۰ درجه باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. در حالی که عمل دم را انجام می دهید، به آرامی صفحه زیر پاهایتان را پایین آورده تا زمانی که زاویه بین ساق ها و ران های شما ۹۰ درجه شود.
  4. با فشار آوردن از طریق پاشنه پا و با کمک گرفتن از عضلات چهارسر ران صفحه را بالا برده و به وضعیت شروع حرکت بازگردانید. این مرحله از تمرین را با عمل بازدم انجام دهید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار کنید. پس از پایان تمرین، اهرم های ایمنی را به حالت اول بازگردانید.

دیدگاهتان را بنویسید