پرس سرشانه آرنولدی

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه آرنولدی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت بازو
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

توضیحات

  1. روی یک میز تمرین با پشتی ثابت بنشینید . دو دمبل را برداشته و آن ها را نزدیک سینه و سرشانه خود نگه داشته به صورتی که کف دستانتان به سمت بدن شما باشد . نکته : بازوهای شما بایستی نزدیک بدن قرار گیرند .
  2. برای انجام حرکت ، دمبل ها را بالا آورده و حین این کار مچ خود را بچرخانید . چرخش مچ را تا رمانی که کف دست های شما رو به جلو شوند ادامه دهید .
  3. بالا آوردن دمبل ها را ادامه دهید تا زمانی که به بالاترین نقطه برسید . هنگام انجام این بخش از حرکت نفس خود را به بیرون منتقل کنید .
  4. پس از چند ثانیه مکث در این وضعیت ، دمبل ها را همراه با چرخواندن مچ ها به حالت اول بازگردانید . توجه داشته باشید که کف دست ها باید به سمت شما باشد . نکته : هنگام انجام این بخش از حرکت نفس بگیرید .
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

دیدگاهتان را بنویسید