پارالل سینه

پارالل سینه

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : دیپ برای سینه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : شانه ها، عضله بازو
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : متوسط

پارالل سینه
پارالل سینه

توضیحات

  1. برای این تمرین شما به میله های موازی نیاز دارید. برای قرار گرفتن در حالت آغازین، بدن خود را با دست های صاف در بالای میله ها نگه دارید(بازوها قفل باشد).
  2. در حالی که عمل دم را انجام می دهید بدن خود را به آرامی پایین آورده و در حدود ۳۰ درجه و یا بیشتر رو به جلو متمایل شوید. آرنج های خود را اندکی بیرون داده تا در سینه اندکی احساس کشش کنید.
  3. زمانی که احساس کشش کردید، با استفاده از سینه بدن خود را به حالت آغازین بازگردانید در حالی که عمل دم را انجام می دهید. توجه: به یاد داشته باشید که در بالای حرکت برای یک ثانیه به سینه فشار وارد کنید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر روش ها برای اجرای تمرین:

اگر در این تمرین حرفه ای نیستید و یا قدرت اجرای این تمرین را ندارید از یک دستگاه دیپ کمک بگیرید. این وسیله با استفاده از وزنه به شما کمک می کند تا وزن خود را بالا بکشید. در غیر اینصورت می توانید از یک فرد کمکی هم استفاده کنید.

افراد حرفه ای تر می توانند با وزنه های اضافی بصورت کمربند این تمرین را انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید