هاک پادستگاه-پاجمع

هاگ پا

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : هاگ پا با دستگاه، پا جمع (هاگ اسکوات پا جمع)
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر ران
عضلات دیگر : –
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : متوسط

هاگ پا
هاگ پا

توضیحات

  1. پشت خود را روی پد ماشین هاگ قرار داده و شانه ها را زیر پدهای مخصوص شانه بگذارید.
  2. پاهای خود را با فاصله کمتر از عرض شانه ها روی پلتفرم دستگاه قرار داده به طوری که نوک انگشتان پا کمی به سمت بیرون باشند. فاصله پاها از هم باید ۸ سانتیمتر یا کمتر باشد. نکته: در تمام مراحل حرکت سر خود را بالا گرفته و اجازه ندهید پشتتان از پد دستگاه جدا شود.
  3. با دستهای خود دسته های کناری دستگاه را گرفته و آن را از حالت ایمن خارج کنید.
  4. حال بدون اینکه زانوهایتان را قفل کنید، پاها را راست نمایید. این وضعیت شروع حرکت است.
  5. با خم کردن آرام زانوها دستگاه را پایین آورده و حالت راست بودن بالاتنه و سر را حفظ کنید. تا زمانی که زاویه بین ران و ساق پای شما کمی کمتر از ۹۰ درجه شود به پایین آمدن ادامه دهید (یعنی آن نقطه ای که ران شما را با زمین موازی می کند). هنگام انجام این بخش از حرکت عمل دم را انجام دهید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید