نقش امگاسه در بیماری های قلبی

 

نقش امگاسه در بیماری های قلبی

طی یک مطالعه که به مطالعه قلب لیون معروف شد که تحقیقی با طرح دقیق محسوب میشود طی این آزمایش 302بیمار را که از حمله قلبی جان سالم به در برده بودند به دو دسته تقسیم کردند یک گروه را تحت رژیم انجمن قلب آمریکا قرار دادند و گروه دیگر تحت رژیمی موسوم به رژیم غذایی مردم جزیره کرت که سرشار از امگا سه بود قرار دادند.رژیم کرت باکمی تغییر برمبنای مصرف روغن زیتون وکانولا و مواد غذایی که سرشار از امگاسه بودند تنظیم شد.

مواد غذایی نظیر گوشت قرمز وآماده کمتر و موادغذایی نظیر ماهی,غلات,میوه سبزیجات افزایش یافت مجموع چربی این رژیم 35% ورژیم غذایی انجمن قلب آمریکا 30%بود.

نتایج این مطالعه به صورت چزئی از تاریخ پزشکی درامده.فقط طی 4ماه از شروع رژیم کرت مرگ ومیر این گروه به طرز قابل توجهی کاهش یافت.این نتایج به این دلیل قابل توجه بود که قبل از آن هیچ دارو یا رژیم غذایی وجود نداشت که در کمتر از6ماه اثرات خود را نشان دهد.

هنگامی که بیماران 2سال تحت این رژیم بودند آنچنان مزیتهای این رژیم مشخص شد که مطالعات به طور ناگهانی قطع شد زیرا خطراتی که متوجه گروه دیگر از افراد تحت رژیم بود ادامه آن رژیم به نوعی امری غیر اخلاقی تلقی میشد.

افراد تحت نظر رژیم کرت به میزان 76%کمتر از سایر گروه ها در معرض خطر مرگ ناشی از نارسایی قلبی وسکته مغزی قرار داشتند.

 

دیدگاهتان را بنویسید