نشر جلو با هالتر روی میز شیبدار

[title style="center" text="اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش"] [row] [col span="6" span__sm="12"] [ux_image id="126" animate="fadeInLeft"] [/col] [col span="6" span__sm="12"] [ux_image id="131" animate="fadeInLeft"] [/col] [/row] [title style="center" text="توضیحات"]

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : نشر جلو با هالتر روی میز شیبدار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : کول وبالاسینه
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

 

<div class="container section-title-container" ><h3 class="section-title section-title-"center""><b></b><span class="section-title-main" >"اطلاعات</span><b></b></h3></div> <div class="row" id="row-1258742191"> <div id="col-301882719" class="col medium-"6" small-"12" large-"6"" > <div class="col-inner" > <div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1186513756"> <div data-animate=""fadeInLeft""> <div class="img-inner dark" > <img src=""126"" alt="" /> </div> </div> <style> #image_1186513756 { width: 100%; } </style> </div> </div> </div> <div id="col-510100344" class="col medium-"6" small-"12" large-"6"" > <div class="col-inner" > <div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_2095251394"> <div data-animate=""fadeInLeft""> <div class="img-inner dark" > <img src=""131"" alt="" /> </div> </div> <style> #image_2095251394 { width: 100%; } </style> </div> </div> </div> </div> <div class="container section-title-container" ><h3 class="section-title section-title-"center""><b></b><span class="section-title-main" >"توضیحات"</span><b></b></h3></div>

توضیحات

 

  • یک هالتر با وزنه های مناسب را پشت میز شیبدار روی زمین قرار دهید .
  • با شکم روی میز شیبدار قرار گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را از روی زمین بردارید . اجازه دهید که هالتر به سمت پایین آویزان باشد . این وضعیت شروع حرکت است .
  • هالتر را به آرامی با استفاده از عضلات سرشانه بالا آورده تا زمانی که رو به روی سر شما قرار بگیرد . توجه داشته باشید که دست ها باید کاملا کشیده باشند .
  • مکثی کوتاه در این وضعیت داشته باشید و به آرامی هالتر را به جایگاه اول بازگردانید .
  • حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

 

دیدگاهتان را بنویسید