نشر جلو با صفحه

نشرجلوصفحه

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : نشر جلو با صفحه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سایر
سطح تمرین : متوسط

نشرجلوصفحه
نشرجلوصفحه

توضیحات

  1. کاملا راست ایستاده و یک صفحه هالتر را با دو دست خود نگه دارید. دست ها باید در کنار صفحه(موقعیت ساعت ۳ و ۹) قرار گرفته و کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشند. دست ها باید کاملا کشیده شده و تنها در ناحیه آرنج مقدار کمی خم شوند. صفحه هالتر را مقابل خود و پایین کمر نگه دارید. نکته: دست ها باید در طول انجام حرکت حالت فعلی را حفظ کنند. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید، صفحه را به آرامی تا ارتفاع شانه ها بالا آورده و یک ثانیه مکث کنید. نکته: به هیچ عنوان هنگام بالا آوردن وزنه دست ها و کمر خود را تاب ندهید. همچنین آرنج ها نباید از مقدار اولیه بیشتر خم شوند. بدن شما در طول انجام حرکت باید کاملا ثابت باشد.
  3. با انجام عمل دم، به آرامی صفحه را پایین اورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

به جای صفحه، می توانید از دمبل،هالترو سیم کش و یا کش ورزشی استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید