نشرجلوهالتر

نشرجلوهالتر

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : نشر جلو با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

نشرجلوهالتر

توضیحات

  1. در حالی که کاملا راست ایستاده اید ، یک هالتر را با فاصله عرض شانه ها بلند کرده و در دست بگیرید . کف دست ها باید به سمت بدن باشد .
  2. اجازه دهید که هالتر آویزان بوده و آرنج ها کاملا صاف باشند . سینه را بالا برده و شانه های خود را عقب نگه دارید . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. با بالا آوردن دست ها از ناحیه شانه به سمت جلو حرکت را شروع کنید . در طول حرکت آرنج ها را کشیده نگه داشته و مچ دست را ثابت نگه دارید . به بالا آوردن تا زمانی که هالتر کمی بالاتر از ارتفاع شانه های شما قرار گیرید ، ادامه دهید .
  4. در بالای حرکت یک مکث کوتاه داشته باشید و به آرامی هالتر را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید .
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید