نشرجانب سیمکش تک دست

نشرجانب سیمکش تک دست

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : نشر بغل ایستاده با سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : مبتدی

نشرجانب سیمکش تک دست

توضیحات

  1. دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و طوری کنار آن بایستید که سمت راستتان دستگاه سیم کش باشد. با استفاده از دست چپ دسته متصل به دستگاه را بگیرید. دست خود را به صورت راحت در مقابل خود نگه دارید. با دست راست می توانید دستگاه سیم کش را بگیرید.
  2. اطمینان حاصل کنید که پشت شما کاملا صاف بوده و پاها به اندازه عرض شانه ها از هم باز شده باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. با استفاده از دست چپ وزنه را از کنار بالا آورده تا زمانی که هم سطح شانه شما شود. هنگام اجرای این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید.
  4. یک ثانیه در وضعیت بالایی حرکت مکث کرده و سپس به آرامی و با انجام عمل دم دست را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  6. دستتان را عوض کرده و تمرین را تکرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید