قفسه سینه سیم کش

قفسه سیم کش

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : قفسه سینه با سیم کش
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : متوسط

 

قفسه سیم کش
قفسه سینه سیم کش

توضیحات

  1. برای شروع حرکت، پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین اندازه خود تنظیم کنید.
  2. یک میز شیب دار (با زاویه ۴۵ درجه) بین پولی های دستگاه سیم کش قرار داده و با تنظیم وزنه در دو طرف دستگاه دسته های آن را بگیرید.
  3. در حالی که در هر دست یه دسته گرفته اید به پشت روی میز شیب دار دراز کشیده و دست هایتان را رو به روی خود قرار دهید. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. کمی آرنج هایتان را خم کرده و دست هایتان را با ایجاد یک نیم دایره فرضی به کناره های بدن خود منتقل کنید. پایین آوردن را تا زمانی که فشار را روی عضلات سینه احساس کنید ادامه دهید. هنگام اجرای این بخش از تمرین عمل دم را انجام دهید. نکته: فراموش نکنید که در طول تمرین دست ها باید حالت اولیه خود را حفظ کرده و حرکتی نداشته باشند، حرکت باید توسط مفصل شانه انجام شود.
  5. دست ها را به آرامی بالا آورده و با منقبض کردن عضلات سینه به وضعیت شروع حرکت بازگردید. هنگام اجرای این بخش عمل بازدم را انجام دهید. نکته: دست ها را در مسیر همان نیم دایره فرضی بخش اول حرکت بالا بیاورید.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای اجرای این حرکت:

می توانید زاویه میز شیب دار را تغییر دهید تا بخش های مختلف عضلات سینه تحت فشار قرار گیرند

دیدگاهتان را بنویسید