شکم خلبانی

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : شکم روی پارالل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگر : –
تجهیزات : سایر
سطح تمرین : مبتدی

 

توضیحات

  1. جوری روی دستگاه پارالل قرار بگیرید که ساعد های شما روی پدهای کناری آن قرار گیرد. فراموش نکنید که دسته ها را در دست بگیرید. دست شما باید از ناحیه آرنج با زاویه ۹۰ درجه خم شده باشد.
  2. بدن شما باید کاملا راست بوده و پشت شما توسط پدهای دستگاه پشتیبانی شود. پاها نیز باید به سمت زمین بوده و کاملا کشیده باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
  3. حال در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید، ران های خود را بالا آورده در حالی که قسمت زیر زانو به سمت پایین باشد. با بالا آوردن تا زمانی که ران ها موازی زمین شوند ادامه دهید. این وضعیت را برای چند ثانیه حفظ کنید. نکته: از تاب دادن پاها برای بالا آوردن آن ها خودداری نمایید.
  4. به آرامی و با انجام عمل دم پاها را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

سایر روش ها برای انجام این حرکت:

برای سخت تر شدن تمرین می توانید در قسمت بالایی حرکت لگن خود را به طرفین چرخانده و فشار بیشتری به عضلات زیر شکم خود وارد کنید. همچنین می توانید پاهای خود را صاف کرده تا تمرین سخت تر شود. با استفاده از وزنه هایی که دور پا بسته میشوند و یا با قرار دادن دمبل در بین پاها نیز می توانید این تمرین را اجرا نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید