سرشانه پرس دمبل

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه با دمبل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت بازو
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : متوسط

توضیحات

  1. در حالی که در هر دست خود یک دمبل گرفته اید ، روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید . دمبل ها را روی ران خود قرار دهید .
  2. حال دمبل ها را به اندازه سطح شانه های بالا آورید ، برای بالا آوردن دمبل ها از ران های خود کمک بگیرید .
  3. با چرخاندن مچ دست مطمئن شوید که کف دست های شما به سمت رو به رو باشند . این وضعیت شروع حرکت است .
  4. عمل بازدم را انجام داده و دمبل ها را بالا ببرید ، تا جاییکه دو دمبل به هم برخورد کنند . پس از یک مکث کوتاه در این وضعیت ، به آرامی وزنه ها را پایین آورده و در حالی که عمل دم را انجام می دهید به وضعیت شروع حرکت بازگردید .
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

می توانید این حرکت را به صورت ایستاده و یا نشسته روی میز بدون پشتی انجام دهید . اگر دارای مشکلات کمر هستید ، بهترین حالت برای شما ، حالت توضیح داده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید