ساق باپرس پا

ساق باپرس پا

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس ساق روی دستگاه پرس پا
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : ساق پا
تجهیزات : دستگاه
سطح تمرین : مبتدی

ساق باپرس پا
ساق باپرس پا

توضیحات

  1. از یک دستگاه پرس پا استفاده کنید. روی دستگاه نشسته و پاهایتان را بصورت مستقیم در قالب روبرویتان با فاصله ی پای متوسط (عرض شانه ها) بگزارید.
  2. میله ی محافظ نگهدارنده ی قالب وزن را پایین آورده و به قالب رو به بالا فشار وارد کرده تا پاهایتان در مقابل شما بدون قفل کردن زانوها کاملا صاف شود . بدن شما با پاهایتان باید زاویه ی ۹۰ درجه داشته باشد و به دقت انگشتان و پایتان را در قسمت پایینی قالب قرار دهید. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  3. در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید بوسیله ی کشش قوزک پا و منعطف کردن ساق تا جایی که ممکن است با بالا آوردن پاشنه ی پا به قالب فشار وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که در تمام زمان تمرین زانوهای شما ثابت بوده و هیچ خم شدگی در آن نباشد. قبل از بازگشت به وضع اولیه حالت انقباض را برای یک ثانیه نگه دارید.
  4. در حالی که عمل دم را انجام می دهید بوسیله ی پایین آوردن پاشنه ی پا، در حالی که قوزک پا را خم کرده تا ساق به کشش بیفتد، به آرامی به حالت آغازین بازگردید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

توجه:  زمانی که پاهایتان را در قسمت پایینی قالب قرار می دهید کاملا هوشیار باشید. اگر پای شما سر بخورد یا میله ی اطمینان قفل نشود ممکن است که شما آسیب جدی ببینید.

سایر روش ها برای اجرای این تمرین:

شما می توانید این تمرین را با یک پا در هر مرحله انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید