شرایط دریافت برنامه

چرا به مربی و برنامه تمرینی مخصوص خودمان نیاز دایم؟

جالب است بدانید حتی حرفه ای ترینهای پرورش اندام که خودشان هم مربی هستند همواره تحت نظر مربی تمرین میکنند.

 

مهمترین نیازهر فرد به مربی این است که مربی عادلانه نقاط ضعف و قوت فرد را درنظر میگیرد در صورتی که خود فرد خودسرانه تمرین کند در 100%موارد تمرینهایی را که مورد علاقه خودش است در پیش میگیرد و به نقاط ضعف وقوتش به نحو احسن اهمیت نمیدهد و در مواردی مربی ناهنجاری ها را بهتر از فرد تشخیص میدهد و درصدد رفع آن برمی آید.

از طرف دیگر مربی به علم روز برنامه نویسی و سیکل بندی تمرینات و تغذیه آشناست و این وظیفه مربی است که همیشه باعلم روز تطابق یابد به همین دلیل تمرین تحت نظر مربی آگاه باعث پیشرفت هرچه سریعتر فرد میشود.

باتوجه به هزینه های بعضا بالای برخی مربیان عزیز که برای برنامه های تمرینی وغذایی از300هزارتومان تا1میلیون تومان برای هر دوره یک ماهه دریافت میکنندبرآن شدیم تا باتوجه به شرایط اقتصادی حال حاضر مردم بالاترین کیفیت برنامه تمرینی و غذایی را با بهترین هزینه ممکن برای مردم فراهم کنیم تاهیچ فردی از تمرین و رسیدن به اهداف خود بازنماد.

رسالت کاری مربی:

رسالت کاری و هدف بنده ارائه بهترین کیفیت برنامه تمرینی وتغذیه برای شاگردان بدون استفاده وتجویز از داروهای غیرمجاز واستروئیدی و اشاعه سبک صحیح زندگی همراه با تندرستی ونشاط میباشد.

 

نمونه افراد تحت نظر

نتایج رژیم آکادمی هایپرتروفی
نتایج رژیم آکادمی هایپرتروفی

ارتباط جهت مشاوره ودریافت برنامه

برای ارتباط با بنده و دریافت برنامه به آیدی  زیر در تلگرام یا واتساپ با شماره زیرپیام دهید:

شماره تماس و واتساپ: 093512474323

جهت هدایت به تلگرام و دریافت برنامه کلیک کنید