دانلودرایگان کتاب افسانه رژیمهای لاغری

 رژیمی که تاعیدنوروز شما را بهترین بدنتان میرساند! 

اگرمیخواهید کتاب را دریافت کنید کافیست:

برای دانلود روی گزینه دانلود رایگان کلیک کنید.

 

دانلودرایگان
افسانه رژیمهای لاغری

باخواندن این کتاب چه چیزی به دست میاورید؟

قطعا داشتن اندامی زیباومتناسب یک ازعوامل افزایش اعتمادبه نفس وسلامتی است.شایدبعضی از کسانی که درحال خواندن این متن باشند روشهایی را برای لاغری وچربی سوزی امتحان کرده باشندوجواب مناسبی از رژیم دریافت نکرده باشندوشاید در ابتدا فکرکنید این روش هم مثل روشهای قبلی یک رژیم ساده یا یک رژیم سخت یا قرصهای کاهش اشتها میباشد.

ولی درادامه کاملا به شما خواهیم گفت که چرا کاملا در اشتباه هستید

رژیمهایی که توسط برخی افراد توصیه میشود فاقد مهمترین جنبه های علمی میباشد از جمله این جنبه ها:

1-فردنبایدرژیم را یکباره شروع کندچون باعث ضعف وسیاهی رفتن چشم ویبوست ناگهانی میشود

2-فردنبایددرطول رژیم گرسنگی بکشد زیرا باعث از بین رفتن عضلات فرد میشود

3-فردنبایدیکباره رژیم را تمام کند زیرا سریعا چاق میشود

رعایت همین سه مورد به صورت علمی وطبق قوانینی خاص باعث نتیجه گرفتن از رژیم و لاغری دائمی میگردد

چرا همین سه نکته ساده رعایت نمیشود؟

 

زیرا این مباحث کاملا علمی میباشند ونیازمندمطالعه کتب ومقالات بروز در زمینه تغذیه وتناسب اندام است.اما اکثر رژیمهایی که توصیه میشوند برپایه تجربیات فرد بوده که این امری خطرناک وناکارآمداست زیرا بدن هرفرد تفاوتهایی با دیگری دارد ونمیتوان یک نسخه طلایی برای همه درنظر گرفت.

چرا این کتاب بهترین در زمینه لاغری است؟

زیرا رژیمی که در این کتاب ارائه شده کاملا منطبق برعلم روز بوده وعلاوه برآن تمام ضعفهای دیگر کتب و رژیمها دراین کتاب یرطرف شده از جمله این ضعفها:

1-هیچ کتابی کاملا رژیم خود را کامل ودقیق توضیح نداده بلکه بیشتر نکات ضعف وقوت را ارائه داده ویک تصویر نسبتا مبهمی از رژیم خود ارائه داده است ولی در این کتاب کامل و دقیق به شما گفته ایم چه بخورید چه کاری انجام دهید

2-تقریبا هیچ کتابی آشپزی رژیمی را ارائه نداده ولی در این کتاب حدود40غذا مناسب رژیم و دستور پخت چند غذای رژیمی ارائه شده

3-هیچ کتابی دو بخش مهم از رژیم یعنی چگونه شروع کردن وچگونه تمام کردن رژیم را ارائه نکرده

فرض کنید رژیم شما امروز تمام شده وبه وزن ایده آل رسیده اید حال چکار میکنید؟ از طرفی نمیتوانید رژیم را ادامه دهید زیرا بیش از حد لاغر میشوید از طرف دیگر اگر رژیم را قطع کنید وبه روال سابق خود برگردید سریعا چاق میشوید!

اینجاست که اهمیت کارما خود را نشان میدهد!

چند روزه لاغرمیشوم؟

این سوالی نیست که بتوان به هرشخصی دقیق پاسخ داد (هرجایی دیدیدقول کاهش وزن nکیلو را در mروز داده اند بدانید یک جای کار مشکل دارد)

ولی این قول را به ما میدهم اگر 70%موارد گفته شده را هم رعایت کنید100%جواب خواهید گرفت!همچنین این قول را میدهم بعد از مرحله اول رژیم خودتان از نتیجه اولیه شگفت زده خواهید شد!

کتاب افسانه رژیمهای لاغری چیست؟

کتابی با روشی نوین برای لاغری بدون گرسنگی کشیدن شدید!این روش کاملا جدید موثر ورفع نواقص سایر رژیمهاست!

محتوای این کتاب چیست؟

 

 

فصل اول:

مقدمه وبررسی دالیل چاقی وشیوه های نوین چربی سوزی

 

فصل دوم وسوم:

درشت وریزمغذی ها-تطابق اولیه(آمادگی برای حداکثرچربی سوزی

فصل چهارم پنجم وششم:

رژیم اول حداکثراحتراق چربی(بخورید تابترکیدوسریعا لاغر شوید)

رژیم دوم (سایکل بندی کرب ها)

رژیم سلامتی(سالم بخورید سالم بمانید)

آشپزی آکادمی هایپرتروفی

 

فصل هفتم:

هدیه اول

شتاب دهنده رژیم قوانینی که کمک میکنند20الی30درصدچربی بیشتری بسوزانید

شتاب دهده اکادمی هایپرتروفی

 

فصل هشتم نهم دهم:

هدیه دوم:آشپزی رژیمی

هدیه سوم:ورزش در منزل

هدیه چهارم به ارزش 300هزارتومان

هدیه آکادمی هایپرتروفی

دانلودرایگان کتاب افسانه رژیمهای لاغری

 رژیمی که تاعیدنوروز شما را بهترین بدنتان میرساند! 

اگرمیخواهید کتاب را دریافت کنید کافیست:

برای دانلود روی گزینه دانلود رایگان کلیک کنید.

 

دانلودرایگان
افسانه رژیمهای لاغری