جلوبازو دمبل ایستاده جفت دست

جلوبازودمبل ایستاده جفت دست

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : جلوبازودمبل ایستاده جفت دست
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : جلوبازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

جلوبازودمبل ایستاده جفت دست
جلوبازودمبل ایستاده جفت دست

توضیحات

  1. در حالی که در هر یک از دست های خود یک دمبل گرفته اید ، راست بایستید ، آرنج خود را نزدیک بدن نگه دارید ، کف دست ها باید به سمت جلو باشند . این وضعیت شروع حرکت است .
  2. در حالی که قسمت بالایی بازو را ثابت نگه داشته اید ، دست ها را از ناحیه آرنج بالا بیاورید و نفس خود را بیرون دهید . به بالا آوردن تا زمانی که عضلات جلوبازو کاملا منقبض شوند و دمبل ها در سطح شانه شما قرار بگیرند ، ادامه دهید . این وضعیت را با یک مکث کوتاه حفظ کرده و عضلات جلوبازوی خود را منقبض کنید .
  3. در این مرحله در حالی که عمل دم را انجام می دهید به آهستگی دمبل ها را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت برگردانید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت :

حالت های مختلف زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . به عنوان مثال ، این حرکت را می توانید به صورت نشسته روی میز انجام دهید ویا می توانید دست ها را به صورت پشت سرم هم بالا بیاورید ، یعنی مثلا ابتدا دست راست و سپس دست چپ ، این یک تکرار محسوب می شود ، سپس دست راست و مجددا دست چپ و …

همچنین می توانید در ابتدای حرکت کف دست های خود را به سمت بدن گرفته و در حین انجام حرکت کف دست را به سمت داخل بگردانید . در وضعیت بالایی حرکت کف دست ها باید به سمت شما باشند . به علاوه مطمئن شوید که انگشت کوچک دست شما بالاتر از انگشت شصت قرار گرفته باشد، این کار باعث می شود که بازو به خوبی منقبض شود

دیدگاهتان را بنویسید