جلوبازوهالترمچ عکس

جلوبازوهالترمچ عکس

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : جلوبازوهالترمچ عکس
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : جلو بازو
عضلات دیگر : ساعد
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

جلوبازوهالترمچ عکس
جلوبازوهالترمچ عکس

توضیحات

  1. صاف ایستاده و یک میله را با دست های به عرض شانه ها باز و آرنج ها در کنار بدن بگیرید.کف دستان شما باید رو به پایین باشد. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  2. بازوهای خود را ثابت نگه داشته و وزنه را با خم کردن دست به بالا برده تا عضله ی بازوی شما منقبض شود در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید. باید فقط ساعد شما حرکت کرده و حرکت را تا جایی که عضله ی بازوی شما کاملا منقبض شده و میله در ارتفاع شانه های شما قرار گرفته ادامه دهید. این حالت انقباض را برای چند ثانیه حفظ کرده و به عضلات فشار بیاورید.
  3. به آرامی در حالی که عمل دم انجام می دهید میله را به حالت آغازین بازگردانید.
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید. تذکر : شما می توانید این حرکت را با یک دستگاه میله خم که به یک چرخه قلاب شده است و یا با یک هالتر خم انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید