جلوبازواسپایدرهالتر

جلوبازواسپایدر

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : جلوبازو خوابیده با هالتر روی میز شیبدار
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : جلوبازو
عضلات دیگر : –
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : مبتدی

 

جلوبازواسپایدر
جلوبازواسپایدر

توضیحات

  1. با شکم روی میز شیبدار دراز بکشید ،با دست خود یک هالتر را گرفته و آن را به صورت مستقیم آویزان نگه دارید . این وضعیت شروع حرکت می باشد .
  2. در حالی که قسمت های بالایی بازو را ثابت نگه داشته اید ، با منقبض کردن عضلات جلوبازو اقدام به بالا آوردن هالتر کنید ، هالتر را تا جایی که امکان دارد بالا بیاورید ، در هنگام انجام این بخش از حرکت نفس خود را به بیرون منتقل کنید . نکته : تنها جلوبازو باید حرکت داشته باشد ، بازوهای خود را تاب ندهید .
  3. پس از یک ثانیه ماندن در وضعیت قبلی ، به آرامی دست خود را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید . نکته : مطمئن شوید که کل مسیر بازگشتی را به آرامی و کنترل شده طی می کنید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

دیدگاهتان را بنویسید