بارفیکس دست باز

بارفیکس دست باز

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : بارفیکس دست باز
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : زیربغل
عضلات دیگر : جلوبازو، پشت میانی
تجهیزات : تنها بدن
سطح تمرین : متوسط

بارفیکس دست باز
بارفیکس دست باز

توضیحات

  1. دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده و میله بارفیکس را نگه دارید. با دست های کاملا کشیده آویزان شوید. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. با استفاده از آرنج و مفصل شانه بدن خود را بالا ببرید. به هیچ عنوان تاب نخورید. تا زمانی که چانه بالاتر از دست ها قرار بگیرد به بالا رفتن ادامه دهید. هنگام انجام این بخش از حرکت عمل بازدم را انجام دهید .
  3. یک ثانیه در وضعیت بالایی حرکت مکث کرده و به آرامی به وضعیت شروع حرکت بازگردید. هنگام پایین آمدن عمل دم را انجام دهید .
  4. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید