اسکوات هالتر

اسکوات هالتر

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : اسکوات با هالتر
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : چهارسر ران
عضلات دیگر : ساق پا، باسن، همسترینگ
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط به بالا

اسکوات هالتر
اسکوات هالتر

توضیحات

  1. توصیه می شود که این تمرین، برای امنیت بیشتر در چارچوب اسکوات انجام شود. برای شروع، هالتر را روی چارچوب با ارتفاع کمتر از سطح شانه قرار دهید. بعد از این که هالتر روی ارتفاع مناسب قرار گرفت و وزنه متناسب با توانایی شما به آن اضافه شد، به زیر هالتر بروید و آن را پشت شانه های خود اندکی زیر گردن قرار دهید.
  2. از هر دو طرف با دست های خود هالتر را گرفته و آن را از جای خود بلند کنید. برای این کار ابتدا با پاهای خود هالتر را به بالا فشار داده و همزمان بالاتنه خود را راست کنید.
  3. یک قدم از چارچوب فاصله گرفته و پاهای خود را به اندازه عرض باسن از هم باز کنید. انگشت های پا را اندکی رو به بیرون متمایل نمایید. در کلیه مراحل سر خود را بالا گرفته و پشت خود را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
  4. به آرامی هالتر را پایین بیاورید. این کار را با خم کردن زانوها انجام دهید. از عقب بردن باسن تا جایی که می توانید اجتناب کنید. برای این کار لازم است که زانو های خود را به سمت جلو خم نمایید. هدفتان این باشد که بالاتنه خود را تا جایی که امکان دارد صاف نگه دارید.
  5. به پایین رفتن تا زمانی که قسمت بالایی پای شما با عضلات ساق تماس پیدا می کند ادامه دهید. به محض احساس تماس این دو عضله، حرکت را برعکس کرده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.

دیدگاهتان را بنویسید