آموزش حرکات بدنسازی وفیتنس

برای مشاهده حرکات مربوط به هر عضله روی آن کلیک کنید.

جلوبازو

جلوبازو

کلیک برای مشاهده حرکات

پشت بازو

کلیک برای مشاهده حرکات

زیربغل

کلیک برای مشاهده حرکات

سرشانه

کلیک برای مشاهده حرکات
پا

پاها

کلیک برای مشاهده حرکات

سینه

کلیک برای مشاهده حرکات
شکم

عضلات شکم وپهلو

کلیک برای مشاهده حرکات
حرکات فیتنس

حرکات فیتنس

کلیک برای مشاهده حرکات