آمار رسمی کرونا در روز جمعه شانزدهم اسفند1398

آمار کرونا

 

آمار رسمی کرونا را تا جمعه شانزدهم اسفند ملاحظه میفرمایید که این آمار نسبت به روز قبل رشد داشته.

آمار کرونا

 

دیدگاهتان را بنویسید