دانلود رایگان کتاب افسانه رژیمهای لاغری!

رژیمی که میگویدبخوریدتابترکیدولی لاغرشوید!

مقدمه-درشت وریزمغذی ها

تطابق اولیه_رژیم لاغری سریع(هرچه میخواهید بخورید)

رژیم لاغری اهسته-رژیم سلامتی-

آشپزی رژیمی-ورزش درمنزل +300هزارتومان هدیه

دانلود رایگان
افسانه رژیمهای لاغری

درباره آکادمی هایپرتروفی

هایپرتروفی hypertrophy

هایپرتروفی به طور کلی تعریف پیچیده ای دارد حتی در تلفظ صحیح آن نیز اختلافاتی وجود دارد تلفظ مدنطرما-های_پر-تروفی است.به معنی مجموع روشهایی که از ورزش وتغذیه وارث ناشی میشوند وباعث افزایش حجم بافت عضلات وافزایش کلی حجم وتراکم رشته های بافت عضلانی میگردد که در این خصوص هر ورزشی هایپرتروفی مختص به خود را دارد.

چرا هایپرتروفی؟

یکی از مهمترین اهداف در هر ورزشی افزایش قدرت ,استقامت,توان ویا همه موارد فوق میباشد که در نتیجه هایپرتروفی شدن عضلات با شیوه ای متناسب باآن ورزش ورزشکار به هدف خود دست میابد پس یکی ازمهمترین اهداف هر ورزشی هایپرتروفی عضلات است از اینرو نام هایپرتروفی را انتخاب کردیم!

سیاست کاری وهدف ما

سیاست کاری وهدف ماترویج فرهنگ ورزش,سلامتی وتناسب اندام با استفاده از مواد غذایی سالم و مفید برای بدن و دوری از داروهای چاقی ولاغری و مضر برای سلامتی وهمچنین آموزش حرکات ورزشی میباشد.

تیم هایپرتروفی با تکیه بر دانش خود درعلم تمرین وتغذیه راهی را برای شما فراهم میکند تا با شیوه های نوین تغذیه وتمرین به هدف خودبرسید.

برخی بخشهای سایت

آشپزی رژیمی

آموزش حرکات

کتب 

پست هاومقالات